Hoe-vastgoed-kopen-op-Tenerife

Wanneer u uw ideale huis gevonden hebt en het tijd is om uw eigendom in Tenerife te kopen, laat u de eigendomsoverdracht het beste over aan uw advocaat. Deze werkt nauw samen met uw vastgoedmakelaar.

In een notendop: alle verkopen en aankopen van vastgoed op Tenerife moeten worden geregistreerd door het kadaster. De eigendomsakte (escritura de compraventa) moet worden opgesteld door een openbaar ambtenaar: de notaris. De akte wordt in bijzijn van de notaris door de koper en verkoper ondertekend.

De notaris heeft de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat de akte correct wordt opgesteld, het eigendom volledig wordt beschreven en dat de overeengekomen aankoopprijs in de juiste munteenheid aan de verkoper is betaald. Hij is getuige van het tekenen van de akte en neemt het geld in ontvangst voor de kosten en belastingen.


Vervolgens wordt de akte naar het eigendomsregister gestuurd, hier wordt de naam van de nieuwe wettelijke eigenaar geregistreerd. Het kan even duren voor het eigendomsregister de akte weer terugstuurt. Ondertussen ontvangen de kopers een rechtsgeldige kopie.

Als u overeengekomen bent om vastgoed te kopen op Tenerife tijdens uw vakantie en u wilt niet opnieuw komen om de akte te ondertekenen, dan kan u een advocaat aanstellen als vertegenwoordiger. Hij gaat dan in uw naam naar de notaris en ondertekent de akte.

Kosten en belastingen bij het kopen van vastgoed in Tenerife

Wanneer u vastgoed koopt op Tenerife, moet u belastingen en twee vergoedingen betalen. De notaris heeft recht op een vergoeding voor het opstellen van de koopakte en er zijn ook kosten verbonden aan het registreren van het vastgoed op naam van de nieuwe eigenaar. Verder geldt een documentenbelasting van 1% en een lokale belasting (I.G.I.C.), die op dit moment 7% van de officiële waarde bedraagt als u een nieuwe eigendom koopt van een projectontwikkelaar. Koopt u een bestaande woning van een particulier, dan betaalt u 6,5% overdrachtsbelasting.

Er wordt ook belasting geheven op de toegenomen waarde van de grond, de zogenaamde “Plus Valía”. Voor deze belasting  gelden verschillende tarieven en ze wordt geheven op de jaarlijkse toename in waarde sinds de vorige verkoop. De Plus Valía-belasting is verantwoordelijkheid van de verkoper.

Er zijn heel wat factoren die u moet incalculeren bij het berekenen van de kosten en belastingen bij het kopen van vastgoed op Tenerife. De vuistregel is dat u er met 8% tot 10% van de aankoopprijs niet ver naast zit.


Bij de kosten is ook het ereloon van de advocaat inbegrepen maar TENERIFE PROPERTY SHOP heeft met een advocaat met een uitstekende reputatie en jarenlange ervaring onderhandeld over korting. Dit heeft in hoge mate bijgedragen tot 100% klanttevredenheid daar iedereen onbelaste volle eigendomsbewijzen ontvangt voor het onroerend goed dat gekocht is. Ook u krijgt deze wanneer u bij ons een eigendom op Tenerife koopt.